О нас

FPC „Vitis Cojuşna ” SRL – călăuză şi partener de nădejde în procesul de creare a plantaţoiilor viticole moderne

Cine sîntem şi cu ce ne ocupăm

FPC „Vitis Cojuşna” SRL reprezintă o companie producătoare cu autoritate de material săditor viticol și pomicol din ţară şi un furnizor a materialuli săditor la export, prezentă în piaţă din anul 2000.

Activitatea sa practică este defăşurată în colaborare cu specialiştii de la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, instituţiile şi companiile de profil din Ucraina, Federaţia Rusă, Grecia, Italia, Germania cît şi cu principalii operatori din sectorul viti-vinicol și horticol al Republicii Moldova.

Compania utilizează tehnologii moderne , material iniţial de înmulţire, substarturi pentru startificare şi cultivare a viţelor altoite, metode de prelucrare şi păstrare a producţiei marfă confirmate de practica internaţională şi de cea multianuală a companiei în condiţiile Republici Moldova.

Pentru asigurarea purităţii biologice şi fitosanitare a materialuuli obţinut compania promovează o vastă activitate de selecţie a materialului iniţial de înmulţire (pe plantaţiile proprii şi în podgoriile din diferite zone ale republicii), se preocupă de purificarea şi testarea lui în laboratoarele şi companiile specializate în multiplicarea prin cultura ţesuturilor („in-vitro”) din statele UE.

De ce este convenabil să colaboraţi cu noi?

1.Pentru că veţi avea din partea noastră un tratament profesional şi o garanţie a calităţii serviciilor prestate. Noi cunoaştem situaţia din pieţele de desfacere a strugurilor şi fructelor, putem să recomandăm viticultorilor și pomicultorilor soiuri, produse şi tehnologii , care le va permite să-şi dezvolte cu succes afacerea.

2. Pentru că noi nu ne preocupăm pur şi simplu de producerea materialului săditor. Noi creăm împreună cu clienţii noştri plantaţii viticole și pomicole sănătoase din aspect biologic şi fitosanitar, durabile după termenul de exploatare şi eficiente din aspect comercial.

3. Pentru că noi asistăm clienţii începînd cu alegerea şi aprecierea terenului, determinarea sortimentului şi terminînd cu tehnologiile de plantare, îngrijire , sisteme de suporturi, protecţie , marchetingul produselor finite.

4. Pentru că noi producem material săditor de diferite categorii, fapt ce ne permite să găsim soluţii optime pentru clienţi , chiar şi atunci cînd ideia înfiinţării plantaţiei a apărut cu 3-4 luni înainte de termenul plantării.

5. Pentru că noi nu intrerupem relaţiile cu clienţii la momentul livrării marfii şi eliberării facturilor de expediţie, dar rămînem la dispoziţia lor pentru asistenţă consultativă pe întreaga perioadă de exploatare a plantaţiei.

Ce categorii biologice, sortiment şi clone puteţi găsi la noi ?

Sîntem la dispoziţia clienţilor pentru a le produce material săditor de toate categoriile biologice prevăzute de legislaţia Republici Moldova, combinaţiile de soi-portaltoi solicitate de către comandatari.

Salutăm plasarea comenzilor pentru producerea materialului săditor din timp, fapt ce ne permite să satisfacem exact doleanţele clienţilor.

Practicăm cultivarea viţelor altoite şi livrarea lor în stare de vegetatie activă, cît şi a viţelor altoite mature în vîrstă de un an.

Viţele altoite în stare de vegetatie activă sînt cultivate după o tehnologie modernă în sere dotate cu sisteme automatizate de dirijare a factorilor de creştere (temperatură, umeditate ,fertilizare, protecţie e.x.t.).

Producerea materialului săditor maturizat se efectuiază în şcoala de viţe pe biloane acoperite cu pelicolă „mulci” dotate cu sistem de irigaţie şi fertilizare prin metoda de picurare.

Portaltoi utilizaţi - B x R S04, B x R Cober 5BB, alţi portaltoi la solicitarea clientului.

Sortiment - FPC „Vitis Cojuşna ”SRL a fosta acea companie , care a început şi continuă procesul de creare a noilor plantaţii de soiuri tehnice autohtone – Rară Neagră, Fetească Neagră, Fetească Regală,Viorica ş. a., care nu mai sînt frecvente în plantaţiile industriale ale Republicii Moldova, cît şi a unor soiuri provenite din Rusia, Ucraina, Georgia , Germania, Austria.

Compania multiplică soiurile de masă cu o rezistenţă sporită la ger şi la bolile criptogamice, care pot fi cultivate pe tulpină înnaltă fară a fi acoperite pentru sezonul de iarnă.

Se află în studiu şi de pregătire pentru multiplicare un grup de soiuri de selecţie autohtonă, care în viziunea noastră şi a consumatorilor , au o perspectivă mare pentru piaţa de desfacere . Din acestă grupă fac parte soiurile Osennii ciornîi, Muscat timpuriu, Muscatul de Bujac, Pamiati Juravelea, Prima ş.a.

Ambalarea, păstrarea, livrarea materialului săditor la clienţi

Livrarea materialuli săditor viticol în stare de vegetație activă se efectuiază cu transportul companiei ori a clientului în casete celulare înpachetat pentru a suporta transportarea pînă la locul plantării. Plantarea viţelor altoite în vegetaţie activă se efectuiază cu ajutorul motoburghiului ori cu hidroburghiul conform instrucţiunilor Companiei.

Materialul săditor destinat exportului este supus sortării, spălării şi dezinfectării sistemului radicular, parafinării duble şi ambalării lui în pachete şi cutii de carton.

La solicitarea clienţilor locali viţele altoite maturate sînt supuse aceluiaş proces de pregătire înainte de livrare.

1680653